جشنواره تخفیفات شگفت انگیز دی پی شلف

0 روزها 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

قفسه های انباری

قفسه کفپوشدار سنگین (بالکی راک)

شروع قیمت از 112,800,000 ریال
شما میتوانید با انتخاب پارامترهای مورد نظر ویژگی های محصول شامل قیمت، وزن، وزن قابل تحمل هر کفه را مشاهده

قفسه کفپوش دار سبک (لانگ اسپن)

شروع قیمت از 68,800,000 ریال
شما میتوانید با انتخاب پارامترهای مورد نظر ویژگی های محصول شامل قیمت، وزن، وزن قابل تحمل هر کفه را مشاهده

قفسه پیچ و مهره ای (مشبک )

شروع قیمت از 12,800,000 ریال
قفسه پیچ و مهره شما میتوانید با انتخاب پارامترهای مورد نظر ویژگی های قفسه پیچ و مهره شامل قیمت، وزن،

قفسه اداری (ایزی رکت)

شروع قیمت از 26,200,000 ریال
قفسه اداری شما میتوانید با انتخاب پارامترهای مورد نظر ویژگی های محصول شامل قیمت، وزن، وزن قابل تحمل هر کفه

قفسه دکوری (ریوت)

24,200,000 ریال
شما میتوانید با انتخاب پارامترهای مورد نظر ویژگی های محصول شامل قیمت، وزن، وزن قابل تحمل هر کفه را مشاهده

قفسه سوپرمارکتی یک طرفه (خودایستا)

شروع قیمت از 48,400,000 ریال
شما میتوانید با انتخاب پارامترهای مورد نظر ویژگی های محصول شامل قیمت، وزن، وزن قابل تحمل هر کفه را مشاهده

قفسه سوپرمارکتی دیواری

شروع قیمت از 25,400,000 ریال
قفسه سوپرمارکتی شما میتوانید با انتخاب پارامترهای مورد نظر ویژگی های قفسه سوپرمارکتی شامل قیمت، وزن، وزن قابل تحمل هر

قفسه سوپر مارکتی دو طرفه

شروع قیمت از 75,600,000 ریال
شما میتوانید با انتخاب پارامترهای مورد نظر ویژگی های محصول شامل قیمت، وزن، وزن قابل تحمل هر کفه را مشاهده

درخواست نصب

برای درخواست نصب قفسه کلیک کنید

صفحه اصلی

برای بازگشت به صفحه اصلی کلیک کنید